top of page

MEIDÄN PITÄÄ PUHUA ENEMMÄN

Suomalaisten miesten emotionaalisesta hyvinvoinnista ei puhuta tarpeeksi. Keskustelulle ei ole ollut oikeanlaista foorumia eikä julkaisualustaa, jota olisi ylläpidetty laadukkaasti. On aika päivittää keskustelukulttuuria, jotta suomalainen mies saisi puhua avoimesti tunteistaan – ja olla oma itsensä.
Koemme, että miesten tunnetaitojen ja maskuliinisuuteen rakentuneiden ongelmien esiin tuominen luo terveempää miehen mallia. Miesten mielenterveyden ongelmien laajuus ja keskustelun tarve on viime aikoina alettu tunnistaa laajemmin ympäri maailmaa. Miehet ovat entistä kiinnostuneempia omasta hyvinvoinnistaan sekä perheensä ja parisuhteensa tilasta. Koemme, että miesten tunnetaitojen ja maskuliinisuuteen rakentuneiden ongelmien esiin tuominen luo terveempää miehen mallia. Uskomme, että juuri nyt on oikea aika herättää aiheesta avointa keskustelua, jakaa kokemuksia ja parantaa tilannetta yhteiskunnassamme, yksi askel ja yksi tarina - yksi mies kerrallaan . HURJA DATA VETÄÄ HILJAISEKSI Tilastokeskuksen vuoden 2018 kuolemansyytilaston mukaan alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuolleista 75 % oli miehiä. Itsemurhaan kuolleista miehiä oli 76 % . Tapaturmiin kuolleista 63 % ja asunnottomista lähes neljä viidesosaa (77 %) oli miehiä ja suomen vankiloiden vangeista valtaosa (93 %) on miehiä. Sen lisäksi lähes puolet 55–74-vuotiaista suomalaisista miehistä käyttää liikaa alkoholia. Vuonna 2017 tehdyn EVA analyysin mukaan 79 000 parhaassa työiässä olevaa suomalaista miestä ei tee tai aina edes hae töitä. Työllisyystilastoissa näistä miehistä 50 400 luetaan ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” . Nämä 25–54-vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA Erilaisten laskelmien mukaan ihmisten syrjäytyminen yhteiskunnasta maksaa Suomen valtiolle useita miljardeja euroja joka vuosi. Syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma ja se aiheuttaa monille paljon kärsimystä ja pahoinvointia. On huomionarvoista, että miehet jättävät naisia useammin hakeutumatta avun piiriin, koska kokevat ettei miehen ole sosiaalisesti hyväksyttyä näyttää heikkouttaan. Keskimäärin kaikilla ihmisryhmillä esiintyy mielenterveysongelmia yhtä paljon. On silti huomionarvoista, että miehet jättävät naisia useammin hakeutumatta avun piiriin, koska kokevat ettei miehen ole sosiaalisesti hyväksyttyä näyttää heikkouttaan. Miehet puhuvat ongelmistaan harvemmin kuin naiset, koska yhteiskuntamme rakenteissa vaikuttaa edelleen "miehet eivät itke" -ajattelu. Miehet kokevat myös sosiaalista painetta pärjäämisestä. Siksi he eivät usein "valita" eivätkä "vatvo ongelmiaan" vaan yrittävät kestää niitä "kuin mies" . Monet miehet kärsivät ongelmien ja pahan olonsa kanssa hautaan asti, johon joutuvat usein ennenaikaisesti – stressin aiheuttamien sairauksien, päihdeongelmien, syrjäytymisen tai muiden terveydellisten haittojen takia. Ongelmien hoito maksaa miljardeja enemmän kuin niiden ennaltaehkäisy tulisi maksamaan. Mies+ yrittää omalta osaltaan tuoda tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan positiivista ja kauaskantoista muutosta. Ongelmien hoito maksaa miljardeja enemmän kuin niiden ennaltaehkäisy tulisi maksamaan. Juuri siksi Mies+ yrittää omalta osaltaan tuoda tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan positiivista ja kauaskantoista muutosta rohkaisemalla miehiä puhumaan emotionaalisista haasteistaan avoimemmin. ISO ONGELMA, YKSINKERTAINEN RATKAISU Uskomme, että emotionaalisista haasteista puhuminen ja puhumisen normalisointi miesten keskuudessa olisi yksi konkreettinen ratkaisu. Listasimme yksinkertaisilta tuntuvia asioita, jotka tulisivat olla miehille ja varsinkin miesten kesken sosiaalisesti hyväksytympiä, jotta muutos kohti parempaa olisi mahdollista. Avun pyytäminen. Mielen haasteiden käsitteleminen. Tunteista puhuminen miesten kesken. Feminiinisen puolen hyväksyminen osaksi maskuliinisuutta. Itkeminen ja tunteiden näyttäminen. Terapiassa käyminen. Monelle miehelle juuri ne tavallisimmat ongelmat ovat usein niitä, joista keskustelu tuntuu häpeälliseltä. Esimerkiksi hitaasti kehittyvästä masennuksesta, syrjäytymisestä tai yksinäisyydestä voi olla hyvin haastavaa puhua. Jokin rajumpi trauma tai järkyttävä onnettomuus voi olla helpompaa tavoittaa sanoin. Myös media pyrkii esittelemään kaikista dramaattisimpia tarinoita ja saa meidät kuvittelemaan, etteivät ns. tavanomaisemmat ongelmat ylitä uutiskynnystä. Näin ei saisi olla. Meidän olisi mielenterveyden nimissä hyvä keskustella näistä tavanomaisista ongelmista, sillä ne keräävät helposti ympärilleen valtavan määrän epämääräistä häpeää. Meillä hyvinvointiyhteiskunnassa keskitytään usein mielen oireiden poistamiseen sen sijaan, että kysyisimme, mistä ne kumpuavat. Usein hoidamme vain oireita, emmekä osaa puhua niiden alla olevista syistä ja ongelmista – usein siksi, että ne saattavat vaikuttaa vähäpätöisiltä tai häpeällisiltä. Mies+ pyrkii herättämään avointa keskustelua tavanomaisista miesten ongelmista, koska ne voivat paisua suuriksi, koko elämän mittaisiksi ongelmiksi ja säteillä negatiivista energiaa ympärilleen.

MEIDÄN PITÄÄ PUHUA ENEMMÄN
bottom of page